Rektör Prof.Dr. Galip Akhan'dan Engelliler Haftası Mesajı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Rektör Prof.Dr. Akhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanması gerekmektedir. Çünkü çağdaş bir toplum olmanın gereğinin hiçbir ayırım yapmadan toplumun bütün bireylerine eşit fırsatlar sunmak olduğunu düşünmekteyiz.

Engellilerimiz de herkes gibi sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.

Engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir durum değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur.

Engellilerin yaşadığı en büyük sıkıntı ayrımcılığa uğramalarıdır. Bu sorunsal, temel insani hizmetlerden fırsat eşitliği temelinde yeterince yararlanamamaları, onların engelli olarak damgalanması ve dışlanması boyutunda değerlendirilmelidir. Onlara yöneltilen tüketici bakış açısının üretici olarak değiştirilmesi engelli insanlarımızı evinden çıkartıp, sosyalleşmelerini sağlamakla mümkündür.

Bir ülkede engellilere yönelik uygulanan sosyal politikalar ne kadar gelişmiş ise, onları kuşatan engeller de o nispette azalır.

Ülkemizde, bu yöndeki mevcut çalışmaların varlığı ümit vericidir. Bu çabaların daha geniş toplum kesimlerine yayılarak onların hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devletimize, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tek tek her bireye önemli görevler düşmektedir.

Biz de İKÇÜ olarak bir yandan bilimsel çalışmaları büyük bir hızla yürütürken, diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle engelsiz bir üniversite olma yolunda önemli adımlar atmaktayız.

Bu düşüncelerle engellilerimizin sorunlarının en aza indirilmesi noktasında konunun gündemde tutularak, toplumsal hassasiyetin güçleneceği bir hafta olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu huzurlu yarınlar diliyorum.”

 

 

                                                                        Prof. Dr. Galip AKHAN

                                                                                                                                       İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

 

Başa Dön