KOORDİNATÖRLÜK KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURUSU

http://sks.ikc.edu.tr/Share/4191A767D07491D8760324F45F30717C

kontenjan: 1 asil ve 2 yedek 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde çalıştırılacak olan öğrencinin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi olması başvuruda tercih sebebidir. Başvuru detayında yer alan bilgiler doğrultusunda ilgi ve becerisi olan diğer bölümlerdeki öğrencilerin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.

 

Başvuru Detayı:

Öğrencide aranan ilgi ve beceriler;

  • Bilgisayar kullanabilen,
  • Grafik tasarım (photoshop,illustrator vb.) programlarına karşı ilgili
  • Gazetecilik mesleğine karşı ilgili
  • Fotoğraf ve kamera çekimi konusunda ilgi ve beceriye sahip

 

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi 7.maddesi 4.fıkrası gereği “Öğrenciler çalışmak istedikleri tek birimebaşvuruda bulunabilirler”. Bu doğrultuda asil olarak seçilmiş olsa dahi birden fazlaBirime başvuruda bulunduğu tespit edilen öğrencinin başvurusu iptal edilerek yedek listesinde yer alan öğrenciye hak verilir.

 

 

 

Başvuru için gerekli evrakların listesi için

http://sks.ikc.edu.tr/S/11239/gerekli-evraklar

Başa Dön