Rektör Prof. Dr. Köse’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

"Engelli olmanın insanca yaşamaya engel olmadığını hayatın hemen her alanında elde ettikleri başarılan ile engellilerden öğreniyoruz. Böylelikle, asıl engelliliğin fiziki değil, onlara duyulan inanç, güven, merhamet ve şefkatsizlikten kaynaklandığını görüyoruz

Engelli vatandaşlarımızın sağlık ve eğitim gibi temel hak ve hizmetlerden yararlanarak, hayatın hemen her alanında varlık göstermeleri ve toplumsal hayata katılmaları hususunda önemli adımların atılmış olduğu ülkemizde, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye azami gayret gösteriyoruz. Engelsiz Üniversite anlayışıyla yaptığımız düzenlemelerle engelli öğrencilerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerim sürdürmelerini sağlamaya, onları geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumsal farkındalığı arttırması, personel ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, her biri inanç, sabır, azim ve kararlılık timsali olan engelli vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Prof. Dr. Saffet KÖSE

Rektör

Başa Dön