Mühendislik Fakültesi’ne Prof.Dr.Akan atandı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve  Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Aydın Akan atandı. Mart 2017’den bu yana Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde görev yapan Akan’ın, araştırmaları üzerine yazmış olduğu çok sayıda makale, kitap bölümü ve bildirileri yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmıştır.

Çeşitli bilimsel dergilerin bilim kurulunda ve editör kurulunda görevler yapan Prof.Dr.Akan, çok sayıda bilimsel konferansın, danışma, yürütme, düzenleme, teknik program ve hakem kurullarında da görev almaktadır.

Değerli Hocamıza fakültemizdeki yeni görevinde başarılar dileriz

Prof.Dr. Aydın AKAN kimdir?

 

Prof.Dr. Aydın Akan, Ocak 1967’de Bursa’da dünyaya gelmiştir. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezinde biyolojik işaretler için gerçek zamanlı adaptif gürültü giderme sistemi üzerinde çalışmıştır. 1988-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1996 yılında ABD’de University of Pittsburgh, Elektrik Mühendisliği Bölümünde Sinyal İşleme konusunda doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tezinde “Gabor Açılımları ile Zaman-Frekans Analizi” üzerinde çalışmalar yapmıştır. Aralık 1996’da, İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent öğretim üyesi olarak göreve başlamış, Kasım 2000’de Telekomünikasyon Anabilim Dalı, İşaret İşleme Bilim Dalında Doçent ünvanı almış, Mayıs 2001'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Telekomünikasyon Anabilim Dalına Doçent, Ekim 2006’da ise Profesör kadrosuna atanmıştır.

Mart 2017’de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Prof.Dr. Aydın Akan, durağan olmayan işaretler için zaman frekans analizi ve zaman frekans analiz yöntemlerinin, biyomedikal mühendisliği ve kablosuz haberleşme sistemlerindeki bazı problemlere uygulanması konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Şubat 2006’da İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi kurucusu ve Koordinatörü olarak görevlendirilmiş olup 2017 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

 

Araştırmaları üzerine yazmış olduğu çok sayıda makale, kitap bölümü ve bildirileri yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmıştır. Çeşitli bilimsel dergilerin bilim kurulunda ve editör kurulunda görevler yapmaktadır. Ayrıca çok sayıda bilimsel konferansın, danışma, yürütme, düzenleme, teknik program ve hakem kurullarında görev almaktadır. Elsevier, Digital Signal Processing ve Istanbul University – Journal of Electrical and Electronics Eng. dergilerinin Editör Kurulunda yer almaktadır.  

 

Aydın AKAN Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) Signal Processing (SP) ve Engineering in Medicine and Biology (EMBS) kolu kıdemli üyesi ve European Signal Processing Association (EURASIP) üyesidir.


Başa Dön