İKÇÜ TÜRKİYE AÇIK BİLİM ZİRVESİ’NDE

İKÇÜ TÜRKİYE AÇIK BİLİM ZİRVESİ’NDE

Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) iş birliği ile düzenlenen “Türkiye Açık Bilim Zirvesi” bilim dünyası ile sektörün dev firmalarını bir araya getirdi.

Zirvede İKÇÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Adnan Kaya temsil etti.

Açık Bilim ve Açık İnovasyon konusundaki gelişmeleri kapsamlı bir biçimde gözden geçirmek, bu gelişmelerin Türkiye’deki araştırma fonlama ve destek uygulamalarına yansımalarını tartışmak ve bu yönde bir politika geliştirilmesini sağlamak amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve;  AB, YÖK ve TÜBİTAK yöneticileri, üniversite rektörleri, sanayi kuruluşları ve Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteleri Bilgi Sistemleri gibi sivil toplum örgütlerinin üst düzeyde temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgileri saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud) ve Open AIRE hizmetlerini geliştirdi.

Ayrıca, yine Avrupa Birliği’nde bilimsel araştırmalardan üretilen bilimsel yayın ve araştırma verilerinin FAIR ilkelerine (Findable – Bulunabilir, Accessible – Erişilebilir, Interoperable – Birlikte Çalışabilir ve Reusable – Yeniden Kullanılabilir) uygun olması gerekiyor. Açık Bilim paradigması ve FAIR ilkeleri konusundaki farkındalığın artırılması için GO FAIR adı verilen bir küresel açıklık girişimi başlatıldı.

BİLİMSEL MAKALELERE ÜCRETSİZ ERİŞİM ŞARTI YOLDA

Zirvede bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelen Açık Bilim; bilimsel iletişimin, açık devletin, saydamlığın ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bileşenlerinden birisi olmasının, bilgiyi erişime ve kullanmaya özgürce açmanın, yeniden kullanmak ve yenilikler katmak uluslararası gelişim, inovasyon ve ilerleme için öneminden bahsedildi.

Toplantıya katılan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Kaya, bilime herkesin erişebilmesi konusunun oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Bu anlamda oluşturulan platformların, açık erişim inisiyatifi konularında bir farkındalık yaratacağını vurgulayan Prof.Dr.Kaya,  “Bu çabalara İKÇÜ olarak bütün beyin gücümüzle katkı sağlayacağız. Bu doğrultuda üniversite olarak veri politikaları konusunda çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bilim mülkiyetini oldukça önemsiyoruz. Özetle açık bilim politikaları üzerinde çalışmalarımız akademik kültürde değişim sağlayacak şekilde devam edecektir.” dedi.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön