REKTÖR KÖSE, ÜNİVERSİTE-SANAYİ BULUŞMALARINA KATILDI

REKTÖR KÖSE, ÜNİVERSİTE-SANAYİ BULUŞMALARINA KATILDI

Üniversite-Sanayi Eşleştirmesi (ÜSE) olarak adlandırılan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması’nın sekizincisi İAOSB Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerden  akademisyenler ile sanayi temsilcilerini bir araya getiren buluşmaya bu yıl İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adına Rektör Prof.Dr.Saffet Köse de katıldı.

Üniversitelerdeki bilimsel kaynakların, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, farklı ölçeklerdeki  firmaların teknik ihtiyaçlarını gereken Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirmek gibi amaçlar paydasında gerçekleştirilen görüşmelerde akademik camia ile sanayiciler karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Heyet Başkanlığını Rektör Prof.Dr.Köse’nin yaptığı görüşmelerde; Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Adnan Kaya, İKÇÜSEM Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Tolga Şentürk, İKÇÜ TTO Uzmanı Öğr. Gör. Ayşegül Nalbantoğlu, Proje Genel Koordinatörlüğü’nden Uğur Durusu ile İAOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe Avanoğlu, İAOSB Proje ve İş Geliştirme Biriminden Pınar Çakmakoğlu da hazır bulundu.

“Milli ekonominin yanındayız.”

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, milli ekonomiye katkı sağlayacak üniversite-sanayi iş birliklerine her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Sürdürülebilir rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi adına her ülkenin bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Prof.Dr. Köse, “Bunun için çağı yakından takip eden ve bünyesinde teknolojiyi barındıran sanayi ile birlikte çalışan üniversitelere ve eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş sanayiye, işletmelere önemli görevler düşmektedir. Üniversitenin sanayiye, sanayinin de üniversiteye sağlayacağı girdiler bir diğerinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır. Üniversiteler bilim adamı ve araştırmacılar yetiştirerek ülke kalkınmasındaki görevlerini yerine getirirken, sanayinin de finansal kaynak yönünden destek vermesi üniversitelerin bu görev ve sorumluğu daha iyi yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu durumda hem üniversiteler gelişirken, hem de sanayi daha bilgili, deneyimli kadroya sahip olacak ve dolayısıyla sanayinin ürettiği malın kalitesi artarken, maliyetleri düşecek ve bu şekilde ülke kalkınması ve refah düzeyi artmış olacaktır.” dedi.

Prof.Dr.Köse’den MYO  önerisi…

Heyetler arasındaki görüşmelerde, Endüstri 4.0 Dijital dönüşüm süreci ile ilgili olarak İzmir genelinde yapılması gerekenler değerlendirildi. Nitelikli iş gücü kazandırılması adına İAOSB yönetimi ile İKÇÜSEM arasında geliştirilecek eğitim stratejileri belirlendi. Sanayideki dijital dönüşüm sürecinin ihtiyaç duyacağı nitelikli ara eleman ihtiyacının giderilmesi için Rektör Prof.Dr.Saffet Köse’nin dile getirdiği “MYO” önerisi de masaya yatırıldı.

 

 

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön