Üniversitelerde Etkili Yönetim için ‘İç Kontrol ve Risk Yönetimi’

Üniversitelerde Etkili Yönetim için ‘İç Kontrol ve Risk Yönetimi

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında, "Üst yönetime iç kontrol brifingi düzenlenmesi"  maddesince,  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi üst yöneticilerine  “Üniversitelerde Etkili Yönetim İçin İç Kontrol ve Risk Yönetimi” başlıklı bir brifing verildi.

İnternal Control Instute (ICI-İç Kontrol Enstitüsü) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bertan Kaya tarafından, iç kontrolün sahadaki sonuçları ve kazanımlarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Turan Gökçe, Prof.Dr. Adnan Kaya, Rektör Danışmanı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fikri Salman, Genel Sekreter V. Nurettin Memur, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Enes Uzun, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan Küçükkılınç ile ilgili idari personel katıldı.

Sunum da güncel gelişmeler, stratejik yönetim, iç kontrol ve risk yönetiminin üniversitelerde etkili yönetime katkısı ve sağlayacağı faydalara değinilerek; kurumsal performansın arttırılmasında iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin işleyişi aktarıldı.

İç kontrolün kuruma yaptığı katkılar, 

  • Üniversite genelinde görev ve sorumlulukları netleştirir.
  • İş akışlarını ve iş yapışı standardize eder, uygulamaları yeknesaklaştırır.
  • Üst yönetimin kurum performansını izlemesini ve düşük performansın nedenlerini sorgulamasını sağlar.
  • Üniversiteyi dış denetime hazır kılar, hesap verebilirliği güçlendirir.
  • Yeni yönetici ve personelin adaptasyon ve verim alınabilme süresini kısaltır.
  • Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimi güçlendirir.
  • Risklerin, kayıp gerçekleşmeden yönetilmesini sağlar.

başlıklarıyla ele alındı.

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön