ORTAK İŞGEM PROJESİ İLE DÖNÜŞÜME İLK ADIM

İZTO İLE GÜÇLER BİRLEŞTİ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Sanayide Dijital Dönüşüm Endüstri 4.0 başlığı adına önemli bir adım attı.

Rektör Prof.Dr. Saffet Köse ile Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Adnan Kaya ve Prof.Dr. Turan Gökçe’nin de hazır bulunduğu toplantıda, Ortak İŞGEM projesi, sanayi-üniversite iş birliğinin ortak projelerde yer alması adına iki kurum arasında ilk adım atıldı.

İZTO Meclis Üyeleri Şevket Akçay, Mehmet Sahver Ekmekçioğlu, Ferzan Yalkut ile 39.Bilgisayar Donanım Komitesi, 79. Bilgisayar Yazılım Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyı koordine eden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Kaya, heyetlerin ikinci kez bir araya geldiği buluşmanın önemine değindi.

Toplantının başında konuşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir’in bölge olarak sektörel açıdan yatırıma ve yeni gelişmelere açık bir bölge olduğunu söyledi. Prof.Dr. Köse, bu anlamda İZTO ile ortak olabilecek KOSGEB destekli bir İş Geliştirme Merkezi projesinin İzmir için çok önemli olacağını; aynı zamanda işletmelerin EndüsTRy 4.0’a geçiş kararı için kolay ve uygulanabilir bir araç geliştirilmesi projesinin beraberinde geliştirilebileceğini vurguladı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu tip geniş tabanlı projeler için İzmir Üniversiteler Platformu’nun tekrar harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sanayide dijital dönüşüm içinde girişimcilik projelerinin çok önemli olduğunu Geleceğin ‘girişimcilik’ ve ‘inovasyon’ başlıkları üzerine  kurulacağına dikkat çeken Özgener, öncelikle bilim ve teknoloji eğitimine verilen önemle başlayan sürecin, yeni fikirler ile yaratıcılığın desteklenmesi, yatırım, üretim, teşvikler, işbirlikleri, pazarlama ve dış dünyaya açılma gibi birçok aşamadan oluştuğunu dile getirdi ve bu alan için kaynağın genç öğrenciler olduğunu vurguladı.

“Sanayide yerli akıllı dijital dönüşüm için iş birliği şart.”

Projelerle ilgili fikirlerin sunulduğu toplantıda, sanayide dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan noktaların analiz edildiğini kaydeden Prof. Dr. Kaya, “Sanayicilerimizle birlikte özellikle ara eleman yetiştirilmesine yönelik eğitimler verilmesini ve teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi konusunda İZTO ile ortak çalışmalar yapılmasını planlamaktayız. Dijital dönüşümün sağlanması için tedarikçiler, sanayiciler ve mentorların birlikte çalışabileceği ortamların oluşturulması gerekliliği açıkça görülmektedir. İZTO ile Ortak kurulması planlanan İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) İZTO’nun katılım sağlaması oldukça önemlidir. “ dedi.

İzmir’in Endüstri 4.0’a hazırlığına katkı…

Toplantıda üniversitede kurulabilecek bir simülasyon merkezi yani sanal fabrikanın, Endüstri 4.0 konusunda nasıl katkı sağlayabileceğinin de tartışıldığını söyleyen Prof. Dr. Kaya, olası projelerden birinin de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde İzmir’in Endüstri 4.0’a hazırlanması açısından model olacak imalatların yanı sıra işverenlerin eğitim de alacağı bir model fabrika kurulması olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kaya, “Diğer önemli ortak projemiz de karanlık ortamlarda üretim yapabilen otonom yapay zeka desteği ile üretim sistemleri oluşturma projesi olabilir. 3 boyutlu yazıcıların, sanayide Ar-Ge,  yenilik,  tasarım ve üretim süreçlerine uyumunu sağlayacak bir uygulama merkezinin kurulmasına yönelik İZTO ile İKÇÜ tarafından İzmir Kalkınma Ajansına ortak fizibilite raporu hazırlanabilir.” şeklinde konuştu.

İKÇÜ-İZTO olası ortak projeler…

Prof. Dr. Kaya şöyle devam etti:  “Büyük Veri ( Big Data ), Nesnelerin İnterneti (IOT), Zenginleştirilmiş Gerçeklik, Bulut Teknolojileri, Yatay-Dikey Yazılım Entegrasyonu, Siber Güvenlik, Akıllı Robotlar, Eklemeli Üretim, Simülasyon gibi teknolojilerin uygulanabilmesi için gerekli olan Yapay Zeka – Akıllı/Öğrenen Sistemler, Algılama Sistemleri,  Bilgisayarla Görme, Tasarım, CAD/CAM/CAE, İmalat, Enerji, Tedarik ve Değer Zinciri Yönetimi, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Yönetim ve Sosyal Bilimler, Eğitim branşlarında İKÇÜ, endüstrinin sayısal dönüşümüne katkı verecek yetkinlikte, akademik uzman alt yapısına sahiptir.”

Hem sanayicilerin, hem de üniversitelerin birlikte arzu ettikleri üniversite sanayi işbirliklerinin istenilen düzeye getirilebilmesi için her iki kanat tarafından uzun zamandır gayret gösterilmektedir. Ayrıca, son yıllarda İzmir politikalarında iş birliğinin gerçekleştirilmesine yönelik teşvik edici ciddi tedbirler alınmış, alınmaya devam etmektedir. Buna rağmen, istenilen yüzeyde iş birliklerinin oluşması için harcanan çabaların yeterince başarılı olmadığı her iki tarafın ortak kanaatini oluşturmaktadır.

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön