İKÇÜ Tanıtım

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünce İzmir’in 4. Devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

Prof. Dr. Galip AKHAN Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 130.maddesi ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13.maddesi uyarınca Resmi Gazetenin 10.12.2014 tarih ve 29201 sayılı 2014/68 karar sayısı ile üniversitemize rektör olarak atanmıştır.

Üniversitemiz ile ilgili çalışmalara 2010 yılı Aralık ayından itibaren İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kütüphanesinin yanında bulunan iki odada başlanılmıştır. İzmir’in en yeni devlet üniversitesi olarak, adını tarihteki büyük Türk âlimi Kâtip Çelebi’den alan üniversitemiz 2010 yılında 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokuldan kurulmuştur. Üniversitemiz 2011-2012 Eğitim-Öğretim dönemine Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Hemşirelik Bölümü) 211 öğrenci, 99 akademisyen ve 40 idari personel ile eğitim hayatına başlamıştır. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, sağlam ve emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz henüz 4 yaşında  olmasına rağmen 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde 9’u aktif 12 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokulda 4380 öğrenciye eğitim vermek üzere 288’i öğretim üyesi olmak üzere toplam 586 öğretim elemanı ve 296 idari personele ulaşmıştır.

Üniversitemiz; Sağlık Bilimleri Alanında; Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Fen Bilimleri Alanında; Mühendislik ve Mimarlık, Su Ürünleri, Gemi İnşaat-Denizcilik ve Orman Fakülteleri ile Fen Bilimleri Enstitüsünden; Sosyal Bilimleri Alanında ise; Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve İslami İlimler Fakülteleri, Çelebi Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulundan oluşmaktadır.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise Biyomedikal, Mekatronik, Harita Mühendisliği, Turizm Rehberliği, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyaset ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Mali yönetimi bölümlerinde lisans eğitimine başlanılmıştır. Ayrıca bu yıl ilk olarak Sağlık Meslek Yüksek Okulu’na, Ağız Diş Sağlığı, Yaşlı Bakım, Acil ve İlk Yardım programlarına öğrenci kaydı yapılmıştır. Araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen üniversitemizde 29 alanda yüksek lisans, 18 alanda ise doktora eğitimlerine başlanılmıştır.

2014-2015 eğitim yılında ise İslami İlimler Fakültesi’ne, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyalektik Bölümüne, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Tarih, Felsefe, Medya ve İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile Güzel Sanatlar Bölümlerine; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Fizyoterapi Programına öğrenci alınmıştır.

Üçüncü kuşak ya da “Dünya Üniversitesi” dediğimiz bir konsept ile öğrencisinin karşısına çıkan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Yurt dışı eğitim programlarına büyük önem veren üniversitemiz 2011 yılının sonunda yapmış olduğu başvurusunun neticesini “Erasmus University Charter”ını en kapsamlı seviye olan “Extended” düzeyinde almış; 2013-2014 akademik yılında Erasmus Programı’ndan faydalanabilecek olan üniversiteler listesine ismini yazdırmıştır. Bu kapsamda Finlandiya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Romanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Portekiz, Almanya, İtalya vb. daha birçok ülke ile anlaşmalar imzalanmış, öğrenci ve öğretim üyesi değişim çalışmaları başlatılmıştır.

Üniversitemiz ayrıca ABD’nin Michigan State ve Kanada’nın Bishop’s Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla uluslararası anlamda emin adımlarla ilerlemektedir.

Rektörlük ve fakülte binalarımız merkez yerleşkemiz olan Çiğli Ana Yerleşkesinde yaklaşık 700.000 m2’lik alanda, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültemiz ise Çiğli Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesinde 9500 m2’lik kapalı alanda bulunmaktadır.

Üniversitelerin devamı niteliğinde; kaliteli, standartları yüksek, başarı ve kişisel gelişim odaklı kurulan Sürekli Eğitim Merkezlerinin en yenisi olan İKÇÜSEM’de (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) 15’in üzerindeki derslikte eğitim, seminerler verilmektedir.

Öğrenimlerine devam edebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerimize çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından burs/kredi verilmektedir. Bu kurumların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelmektedir.

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların hem ekonomilerine katkı sağlamak hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulmak amacıyla öğrencilerimiz, Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde ilgili akademik/idari birimlerde haftalık 6 saati geçmemek koşuluyla kontenjan dâhilinde, belirlenmiş ücret karşılığı çalışabilmektedirler.


Başa Dön