Hakkımızda

İzmir’de bir zirve üniversite olma ilkesi ile Türkiye'deki ilk on üniversite arasına girmeyi hedefleyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Kurumlararası İlişkiler, Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak Ekim 2011 yılında kurulmuş ve hizmete başlamıştır. Kurumlararası İlişkiler, Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Mayıs 2014 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmış olup 19.12.2014 tarihi itibari ile Genel Sekreterlik makamına bağlanmıştır. Söz konusu Müdürlük 2015/28-02 sayılı senato kararıyla 27.10.2015 tarihinden itibaren Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Üniversitemiz ile ilgili kamuoyunda olumlu imaj yaratmak, var olan olumlu imajın sürekliliğini sağlamak, üniversitemizin saygınlığını arttırmak, üniversitemize karşı güven ve destek sağlamak, üniversiteye adım atacak olan öğrencilere tercihleri konusunda rehberlik ederek İzmir’de ve Türkiye’de 1.sırada tercih edilen üniversiteler arasında yer almasını sağlamak temel politikalarımızı oluşturmaktadır.

Üniversitemizin doğru ve eksiksiz bir biçimde tanıtımının yapılması, kurum içi ve dışı ilişkilerin doğru yürütülmesi, kurum hakkında basında olumlu haberlerin yer alması yönünde çalışmalarda bulunarak kurumun imajına katkı sağlamak, üniversitenin çalışmaları, genel politikaları ve çeşitli faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirerek görüşleri kurum yönetimine ileterek düzenli bilgi akışının sağlanması genel amaçlarımızdır. 


Başa Dön